Χριστοδουλακη Μαρία

Λογοθεραπευτρια
Brief info

Φοίτησε στο ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας Πατρών και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2018. Έχει εργαστεί ως λογοθεραπεύτρια σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και ως συνοδός παράλληλης στήριξης.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων όσον αφορά τη θεραπευτική παρέμβαση παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, αρθρωτικές διαταραχές, φωνολογικές διαταραχές, δυσπραξία, γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Έχει εκπαιδευτεί στη θεραπευτική μέθοδο ΜΑΚΑΤΟΝ (ανάπτυξη επικοινωνίας με τη χρήση νοημάτων ή γραφικών συμβόλων), στη μέθοδο Intensive Interruction (εντατική αλληλεπίδραση) που χρησιμοποιείται κυρίως στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Πρωτόκολλο M.O.R.E «Ενσωματώνοντας το Στόμα με Αισθητηριακές και Στασικές Λειτουργίες», στο πρόγραμμα Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH (Επικοινωνία και Διαχείριση της Συμπεριφοράς), Πρωτόκολλο λογοπεδικής αξιολόγησης σχολικής ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), κα.
Από το 2018 έως σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στην αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, αρθρωτικές διαταραχές, φωνολογικές διαταραχές, δυσπραξία, γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο