Σάββα Δήμητρα

Ειδικός Παιδαγωγός
Brief info

Η Σάββα Δήμητρα Αποφοίτησε το 2012 από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2018 έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο στις επιστήμες της Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Επίσης, κατέχει σεμιναριακή επιμόρφωση σχετική με την ΔΕΠ-Υ και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες- Δυσλεξία, από τον εισηγητή και ειδικό παιδαγωγό Παπαναστασίου Φώτη. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη στο σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο «Αθηνά τεστ», για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών και σχολικής ετοιμότητας. Επιπροσθέτως, έχει εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων και έχει τελέσει ως εισηγήτρια, επιμορφώνοντας παιδαγωγούς για θέματα ειδικής αγωγής, σε σεμινάρια οργανωμένα από τον ΛΑΕΚ. Ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με ζήλο και αφοσίωση από το 2012 και του Ειδικού Παιδαγωγού από το 2018, αναλαμβάνοντας παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όλων των ηλικιών.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο