Λογοθεραπεία

Στο «Συν-Πορεύομαι», η ομάδα του τμήματος Λογοθεραπείας ασχολείται με  την θεραπευτική παρέμβαση των διαταραχών που εμφανίζονται στην  επικοινωνία, στην κοινωνικότητα, στην ανάπτυξη του λόγου-ομιλίας, στην άρθρωση, στον στοματοπροσωπικό μηχανισμό, καθώς και στην μάσηση- κατάποση.

 

Η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και η προσέγγιση είναι διαφορετική ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και κατ΄επέκταση της κάθε οικογένειας. Σημαντική είναι η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο του παιδιού προκειμένου η παρέμβαση να είναι ολιστική και συνεχιζόμενη σε όλα τα περιβάλλοντα.

 

Η ομάδα του τμήματος Λογοθεραπείας στο «Συν-Πορεύομαι» , παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία σε παιδιά με:

 • Καθυστέρηση λόγου-ομιλίας
 • Γλωσσικές Διαταραχές
 • Διαταραχές άρθρωσης
 • Λεκτική δυσπραξία
 • Λεκτική απραξία
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή
 • Βαρηκοία –Κώφωση
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 • ΔΕΠΥ
 • Σύνδρομα
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Διαταραχές στη Σίτιση

 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται άτυπα εργαλεία, κλινικές παρατηρήσεις, λήψη ιστορικού από τον γονέα – κηδεμόνα, καθώς και σταθμισμένα τεστ, όπως Action Picture Test , Bus Stories, Φωνολογική Δοκιμασία, Derbishyre language test, Celf – test, Μεταφων Τεστ, Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης κ.α.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο