Κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne

Η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των σωματικών ικανότητων, όσο και στην ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας θετικών σχέσεων με άλλους, μέσω κοινών κινητικών εμπειριών ( www.sherborne-association.org.uk).

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά με ποικιλία δυσκολιών. Αφορά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες στις κινητικές δεξιότητες, καθώς και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Εφαρμόζεται κυρίως σε ομάδες παιδιών.

Οι κύριοι στόχοι της μεθόδου, είναι η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης τόσο στον εαυτό μας, όσο και στους άλλους, μέσω της κινητικής προσέγγισης.

Η επίγνωση του εαυτού, αποκτάται μέσω κινητικών εμπειριών,εσωτερικών σωματικών αισθήσεων, αλλά και μέσω της αφής. Έτσι το παιδί, μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τι συμβαίνει στο σώμα του, και να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του, τόσο σε σωματικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Η επίγνωση των άλλων, κατακτάται καθώς το παιδί μαθαίνει να κινείται μέσα στο περιβάλλον και να αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και τους ενήλικες θεραπευτές, με τρόπο που υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, καθώς και τη δημιουργία θετικών σχέσεων.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο