Εντατική Αλληλεπίδραση

Το πρόγραμμα της Εντατικής Αλληλεπίδρασης , απευθύνεται σε παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία δεν έχουν αναπτύξει την ομιλία και εστιάζει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους αναγκών και δεξιοτήτων.

Είναι μια προσέγγιση, στην οποία ο θεραπευτής, χρησιμοποιεί την γλώσσα του σώματος, καθώς και τις εκφράσεις του προσώπου του, προκειμένου να εμπλέξει τον θεραπευόμενο σε μια ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Γενικότερα ο τρόπος προσσέγγισης δεν είναι καθοδηγητικός και συχνά ο θεραπευτής ακολουθεί το παιδί, προκειμένου να αλληλεπιδράσουν και να πάρουν ευχαρίστηση από την εκάστοτε δραστηριότητα.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο