Όμαδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων

Καλλιεργούμε τις δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών. Μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά ασκούν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, διεκδίκησης, επίλυσης συγκρούσεων, επίλυσης καθημερινών ζητημάτων, λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων.  Στις ομάδες χρησιμοποιούνται δραστηριότητες όπως ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση παραμυθιών, κινητικά παιχνίδια, κατασκευαστικά παιχνίδια συνεργασίας. Συχνά χρησιμοποιείται και η Κινησιοπαιδαγωγική  Μέθοδος Sherborne.

Ανάλογα με την στοχοθεσία και τις ανάγκες των παιδιών που έχουν επιλεχτεί ώστε να αποτελούν τα μέλη μιας θεραπευτικής ομάδας , οι ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων μπορούν να διενεργούνται είτε από εργοθεραπευτή, είτε από ψυχολόγο, είτε από λογοθεραπευτή. Έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και ποτέ δεν ξεπερνούν μια θεραπευτική σεζόν.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο