ΜΑΚΑΤΟΝ

Το Makaton, είναι ένα πρόγραμμα  ανάπτυξης της επικοινωνίας, που βασίζεται στη χρήση νοημάτων και συμβόλων, τα οποία συνοδεύουν τον προφορικό λόγο. Ο στόχος του προγράμματος, είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Απευθύνεται σε άτομα με αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές, στα οποία η κατανόηση δεν συνάδει με την χρονολογική τους ηλικία και η ομιλία απουσιάζει. Το Makaton, βοηθά τα άτομα αυτά να αναπτύξουν ευκολότερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες και να συμμετέχουν με περισσότερη άνεση στην κοινωνική ζωή.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο